Det finns flera sätt att konvertera en JPG eller PNG till en vektorfil. I den här bloggen förklarar vi hur du kan göra detta. Vi anger också fördelar och nackdelar.

Läs mer

Det finns flera sätt att konvertera en JPG eller PNG till en SVG-fil. I den här bloggen förklarar vi hur du kan göra detta. Vi anger också fördelar och nackdelar.

Läs mer

Det finns flera sätt att konvertera en JPG– eller PNG-fil till en AI-fil. I den här bloggen förklarar vi hur man gör. Vi anger också fördelar och nackdelar.

Läs mer

Det finns flera sätt att konvertera en JPG– eller PNG-fil till EPS. I den här bloggen förklarar vi hur du gör. Vi anger också fördelar och nackdelar.

Läs mer

Att konvertera en text till letter outlines kan göras med flera olika program. I den här bloggen förklarar vi hur du skapar konturer i Adobe Illustrator, Indesign, Photoshop, CorelDraw, Word, PowerPoint och Acrobat Reader.

Läs mer

Antag att du vill förvandla ett foto till en logotyp. Du vill sedan använda denna logotyp i Word, Photoshop eller på en ipad. Vilka är för- och nackdelarna och hur gör du det? I den här bloggen förklarar vi.

Läs mer

Skillnaden mellan en JPG- och en PDF-, EPS-, AI- och SVG-fil har att göra med i vilken utsträckning de kan göras större eller mindre utan kvalitetsförlust. Du kan läsa allt om det i den här bloggen.

Läs mer

Skapa din egen logotyp kan göras gratis, online, med en app eller med program som Illustrator, Photoshop, Paint och Word. I den här bloggen får du en översikt över hur du designar din egen logotyp.

Läs mer

Att öppna en SVG-fil kan göras med olika programvaror. För vissa måste du betala, medan andra är gratis.

Läs mer

Att skapa en SVG-fil från t.ex. en JPG- eller PNG-bild kan göras i Adobe Illustrator. Du kan också skapa en (gratis) SVG-bild online. Du kan också låta oss skapa SVG.

Läs mer